Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Kim thu sét >

Kim thu sét phát xạ sớm STAR

Kim thu sét STAR, kim thu sét STAR2-10,kim thu sét STAR3-25, kim thu sét STAR6-45, kim thu sét STAR6-60, kim thu sét STAR 2.10, kim thu sét STAR 3.25, kim thu sét STAR 6.45, kim thu sét STAR 6.60, kim thu sét phát tia tiên đạo sớm của Pháp