Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Kim thu sét >

Kim thu sét KEC - Hàn Quốc

Kim thu sét KEC - Hàn Quốc, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo, kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm, KEC-K0, KEC-K1, KEC-K2, KEC-K3