Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Kim thu sét >

Kim thu sét Ellips

Kim thu sét ELLIPS, kim thu sét ELLIPS 1.0, Kim thu sét ELLIPS 1.2, Kim thu sét ELLIPS 1.3, Kim thu sét ELLIPS 1.4, kim chống sét phát xạ sớm, kim thu sét phát xạ sớm, kim thu sét phóng tia tiên đạo sớm, kim thu sét chủ động, kim thu sét hiện đại, kim chống sét phóng tia tiên đạo sớm