Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Kim thu sét >

Kim thu sét BAKIRAL

Kim thu sét BAKIRAL, kim thu sét phát xạ sớm Thổ Nhĩ Kỳ