Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Vật tư tiếp địa - Phụ kiện tiếp địa > Hàn hóa nhiệt > Khuôn hàn hóa nhiệt tiếp địa thông dụng > Khuôn hàn chữ T nối băng đồng với băng đồng

Khuôn hàn chữ T nối băng đồng với băng đồng

Khuôn hàn hóa nhiệt BB3, khuôn hàn hóa nhiệt chữ T nối thanh đồng với thanh đồng, khuôn hàn hóa nhiệt chữ T nối băng đồng với băng đồng, khuôn hàn hóa nhiệt chữ T nối băng đồng

Khuôn hàn chữ T nối băng đồng với băng đồng

Các cỡ khuôn hàn hóa nhiệt nối băng chữ T:

- BB3-C-253253: khuôn hàn hóa nhiệt nối chữ T băng đồng 25x3 với băng 25x3 sử dụng lọ thuốc hàn 65g
- BB3-C-254254: khuôn hàn hóa nhiệt nối chữ T băng đồng 25x4 với băng 25x4 sử dụng lọ thuốc hàn 90g
- BB3-C-303303: khuôn hàn hóa nhiệt nối chữ T băng đồng 30x3 với băng 30x3 sử dụng lọ thuốc hàn 90g
- BB3-C-304304: khuôn hàn hóa nhiệt nối chữ T băng đồng 30x4 với băng 30x4 sử dụng lọ thuốc hàn 115g
- BB3-C-404404: khuôn hàn hóa nhiệt nối chữ T băng đồng 40x4 với băng 40x4 sử dụng lọ thuốc hàn 150g...

Downloads Tài liệu / Catalogue / Further Information:

Download

View

Bộ khuôn hàn hóa nhiệt và phụ kiện:
Khuôn hàn hóa nhiệt, tay kẹp khuôn hàn, súng hàn, bàn chải cọ khuôn...

Các loại mối hàn hóa nhiệt nối băng và băng:

-25122512, BB3-C-302302, BB3-C-303303, BB3-C-304304, BB3-C-305305, BB3-C-306306, BB3-C-313313, BB3-C-316316, BB3-C-383383, BB3-C-385385, BB3-C-386386, BB3-C-388388, BB3-C-403403, BB3-C-404404, BB3-C-405405, BB3-C-406406, BB3-C-503503, BB3-C-504504, BB3-C-505505, BB3-C-506506, BB3-D-508508, BB3-D-50105010, BB3-D-606606, BB3-D-608608, BB3-D-60106010, BB3-D-806806, BB3-D-808808, BB3-D-80108010

Downloads Tài liệu / Catalogue / Further Information:

Download

View

Bộ khuôn hàn hóa nhiệt và phụ kiện:
Khuôn hàn hóa nhiệt, tay kẹp khuôn hàn, súng hàn, bàn chải cọ khuôn...

Các loại mối hàn hóa nhiệt nối băng và băng:

Trang chủ