Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Vật tư tiếp địa - Phụ kiện tiếp địa > Kẹp đầu cọc - Kẹp cáp – Nối băng đồng > Kẹp U kép băng

Kẹp U kép băng

Kẹp băng đồng với cọc tiếp địa, kẹp chữ U kép băng, kẹp U kép băng, kẹp chữ U kép,  kẹp băng đồng vuông góc với cọc tiếp địa. kẹp chư U nối băng đồng vuông góc với cọc tiếp địa, kẹp nối chữ thập băng đồng và cọc

Kẹp U kép băng

Kẹp băng đồng với cọc tiếp địa, kẹp chữ U kép băng, kẹp U kép băng, kẹp chữ U kép nối băng 25x3 với cọc tiếp địa,  kẹp chữ U kép nối băng 20x3 với cọc tiếp địa, kẹp chữ U kép nối băng 30x3 với cọc tiếp địa, kẹp U kép nối băng đồng với cọc D14, kẹp U kép nối băng đồng với cọc D16, kẹp U kép nối băng đồng với cọc D20, kẹp băng đồng vuông góc với cọc tiếp địa.

Trang chủ