Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Vật tư tiếp địa - Phụ kiện tiếp địa > Hàn hóa nhiệt > Khuôn hàn hóa nhiệt tiếp địa thông dụng > Hàn cáp vuông góc cọc tiếp địa

Hàn cáp vuông góc cọc tiếp địa

Khuôn hàn hóa nhiệt CR3 hàn hóa nhiệt giữa cọc tiếp địa và dây tiếp địa, khuôn hàn vuông góc giữa dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khuôn hàn hóa nhiệt chữ thập cọc tiếp địa và cáp, hàn cáp nằm ngang  cạnh cọc tiếp địa

Hàn cáp vuông góc cọc tiếp địa

Các cỡ khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc giữa cọc tiếp địa và dây tiếp địa:
- CR3-E-14250: khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cọc phi 14 và cáp M50 sử dụng lọ thuốc hàn 115g
- CR3-E-1428SC: khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cọc phi 14 và dây tiếp địa phi 8 sử dụng lọ thuốc hàn 115g
- CR3-E-17270: khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cọc phi 16 và cáp M70 sử dụng lọ thuốc hàn 150g
- CR3-E-172120: khuôn hàn hóa nhiệt nối vuông góc cọc phi 16 và cáp M120 sử dụng lọ thuốc hàn 200g...

 

Downloads Tài liệu / Catalogue / Further Information:

Download

View

Bảng tra khối lượng thuốc hàn cho mối hàn vuông góc cáp với cọc:

Bộ khuôn hàn hóa nhiệt và phụ kiện:
Khuôn hàn hóa nhiệt, tay kẹp khuôn hàn, súng hàn, bàn chải cọ khuôn...

Các loại mối hàn hóa nhiệt nối cáp và cọc:

Trang chủ