Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
0247.300.1818
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Chống sét lan truyền OBO > Thiết bị chống sét đường tín hiệu OBO > Chống sét cổng DB9

Chống sét cổng DB9

Chống sét đường tín hiệu DB9, SD09-V24 9, SD09-V11 9, chống sét giao diện RS485, chống sét giao diện RS232, chống sét giao diện RS422, chống sét cổng DB, chống sét cổng DB9, chống sét đường tín hiệu đo lường, chống sét đường tín hiệu đo, chống sét đường tín hiệu điều khiển

Chống sét cổng DB9

Chống sét đường tín hiệu, SD09-V24 9, 5080 05 3, 5080053, SD15-V24 15, 5080 15 0, 5080150, SD25-V24 25, 5080 27 4, 5080274, SD09-V11 9, 5080 06 1, 5080061, SD25-V11 25, 5080 28 2, 5080282, chống sét giao diện RS485, chống sét giao diện RS232, chống sét giao diện RS422, chống sét cổng DB, chống sét cổng DB9, chống sét cổng DB15, chống sét cổng DB25, chống sét đường tín hiệu đo lường, chống sét đường tín hiệu đo, chống sét đường tín hiệu điều khiển, chống sét cổng RS485, chống sét cổng RS232, chống sét cổng RS422, chống sét cổng RS 485, chống sét cổng RS 232, chống sét cổng RS 422

Chống xung sét lắp đặt theo kết nối D subplug
connector (9, 15, 25 chân) cổng RS
232, RS 485, lắp trước thiết bị cần bảo vệ,
ứng dụng trong các hệ thống điều khiển
PLC, alarm systems, controllers.

 

Download

View

Lắp đặt

Main Catalogue: View/ Download

 

Trang chủ