Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Cọc tiếp địa > Cọc đồng tiếp địa

Cọc đồng tiếp địa

Cọc đồng D16x2400, cọc tiếp địa, cọc đồng tiếp địa, cọc đồng đỏ, cọc tiếp địa đồng đỏ, cọc tiếp địa, cọc đồng D16x2400, cọc đồng D16x2.4m, cọc đồng D16x2,4m, cọc đồng đỏ D16x2400mm, cọc tiếp địa D16x2400mm, cọc đồng đỏ tiếp địa, cọc đồng ngoại, cọc đồng nội, cây đồng tiếp địa, cây đồng nội, cây đồng ngoại, cọc đồng ngoại D16x2400

Cọc đồng tiếp địa

Cọc đồng D16x2400, cọc tiếp địa, cọc đồng tiếp địa, cọc đồng đỏ, cọc tiếp địa đồng đỏ, cọc tiếp địa, cọc đồng D16x2400, cọc đồng D16x2.4m, cọc đồng D16x2,4m, cọc đồng đỏ D16x2400mm, cọc tiếp địa D16x2400mm, cọc đồng đỏ tiếp địa, cọc đồng ngoại, cọc đồng nội, cây đồng tiếp địa, cây đồng nội, cây đồng ngoại, cọc đồng ngoại D16x2400

Cọc đồng tiếp địa thường sử dụng cọc đồng đỏ và cọc đồng vàng. Một vài loại cọc đồng thường sử dụng:
- Cọc đồng đỏ D16x2400
- Cọc đồng vàng D16x2500
- Cọc đồng đỏ D20x2500
- Cọc đồng vàng D20x2500

Trang chủ