Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Cọc tiếp địa > Cọc đồng đỏ D16

Cọc đồng đỏ D16

Cọc đồng đỏ D16, cọc tiếp địa đồng đỏ phi 16, cọc đồng đỏ tiếp địa fi-16, cọc đồng đỏ D16 dài 2.4m, cọc tiếp địa đồng đỏ D16 dài 2.5m, cọc đồng đỏ D16x2400, cọc đồng đỏ D16x2500, cọc đồng đỏ chống sét phi 16, cọc đồng đỏ thoát sét phi 16, cọc đồng đỏ tiếp mát fi-16 

Cọc đồng đỏ D16

Cọc đồng đỏ D16, cọc tiếp địa đồng đỏ phi 16, cọc đồng đỏ tiếp địa fi-16, cọc đồng đỏ D16 dài 2.4m, cọc tiếp địa đồng đỏ D16 dài 2.5m, cọc đồng đỏ D16x2400, cọc đồng đỏ D16x2500, cọc đồng đỏ chống sét phi 16, cọc đồng đỏ thoát sét phi 16, cọc đồng đỏ tiếp mát fi-16 

Trang chủ