Báo cáo bán hàng hôm nay
3
40.367.000
Công Ty Người liên hệ Địa chỉ cty Tiền Ngày giao hàng Trạng Thái VAT
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC HOLDINGS VIỆT NAM Ms.Nhất Lô A1, đường Độc Lập, Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng,Thành phố Hà Nội 28.090.000 23/04/2021 Chưa thanh toán False
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC HOLDINGS VIỆT NAM Ms.Nhất Lô A1, đường Độc Lập, Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng,Thành phố Hà Nội 680.000 23/04/2021 Chưa thanh toán False
chú Quang Số 49 ngõ 377 Bát Khối - Long Biên 11.597.000 23/04/2021 Chưa thanh toán False